OCR Online

Afbeelding converteren naar tekst, Word of Excel

Afbeelding converteren naar Word, Excel, Tekst

Haal tekst uit een gescand beeldbestand en bewerk de inhoud in Word. Het gescande beeldbestand kan ook online worden geconverteerd naar Tekst. Pak tabellen uit gescande afbeeldingen uit door deze naar Excel te converteren.

Gratis. Online. Anoniem

Converteer gescande afbeelding naar Word, Tekst, Excel online. Conversie is altijd gratis en anoniem. Geen e-mail vereist of andere persoonlijke informatie.

Veilig en gemakkelijk

EasyPDF-tools zijn zeer eenvoudig te gebruiken. U hoeft zich geen zorgen te maken over de beveiliging van uw bestanden. Ze worden binnen enkele uren na de conversie automatisch verwijderd.

Converteer bestanden vanuit de cloud

Toegang tot uw bestanden die zijn opgeslagen op Google Drive of Dropbox rechtstreeks vanuit onze tool. Vanuit waar dan ook, u kunt altijd uw bestanden openen en converteren.